alletidersKUNST - vi ses i Ridehuset i 2021

Mindetræ indviet i hospitalshave i Skejby

Klubben har doneret penge til et mindetræ ved børneafd. på Skejby (afd. H14). 

Desværre oplever nogle forældre at miste deres for tidligt fødte, dødfødte eller dødsfald kort tid efter fødslen. Derfor foreslog afd. at plante et mindetræ. Det blev et ETAGE-kornet træ (grene i etager). *Desværre* har træet allerede fået to mindetegn, så donationen dækker et stort behov - også efter presseomtalerne at dømme. Dejligt at en donation kan hjælpe i svær situation!

 

 

 

 

 

 

En usædvanlig stor tak!

En usædvanlig tid gav en usædvanlig udstlling: AlletiderskUNST - sammen, hver for sig. Det var et forsøg, som ser ud til at det lykkedes. Fint antal besøgende på fællesudstillingen, flere besøg hos kunstnerne i deres atelierer. 

Skulle du efterfølgende ønske at besøge en af de deltagende kunstnere, så kan du finde udstilinngesadresser her Sammen hver for sig 

 

Vi håber vi kan ses i 2021 på sædvanlig vis - i Ridehuset!

 

 


Hvorfor Sct. Clemens

Klubbens logo viser Sankt Clemens anker. Sankt Clemens led martyrdøden i Sortehavet - efter en legende - bundet til et anker. Sankt Clemens er derfor naturligt blevet søfarendes skytshelgen og fik ankeret som attribut. I Danmark er Sankt Clemens skytshelgen for Aarhus og hans anker kan ses på byens domkirketårn. 

 

 

 

 

 

 

 

Interesseret - bliv Lions

I Lions er vi frivillige, der ses 2 klubaftener om måneden. Vi begynder med at spise sammen.

Din deltagelse i klubbens liv sker efter formåen og tid.

Alle kan blive medlem. Kontingentet ligger på 1.500 kr. pr. år. Du vil opleve spændende aktiviteter kombineret med et godt kammeratskab.

Se mere på frivillig i Lions

 

 

 

 
Hjælp os med at hjælpe!

Bliv venner af vores klub! Hjælp os, når vi har travlt med kræmmermarked, kunstudstilling osv. En time eller en hel dag...skriv til os. Mail