Glæd dig til alletidersKUNST d. 28.-31 oktober

Klubben leverer ny distriktsguvernør

Hans Blomberg er netop blevet valgt til distrikts- guvernør for Lions Danmarks C-distrikt, der omfatter lionsklubber i midt- og sønderjylland samt Fyn og Langeland med 1500 medlemmer. Hans Blombergs største opgave bliver at motivere og støtte klubberne i deres tilbagevenden til normalen efter halvanden års Corona nedlukninger. 

Hans og Conny Blomberg ved udnævnelsen.

 

 

 

 

 

 

 

Lions bekæmper mæslinger i 3. verden

Netop nu kører Lions klubber landet over kampagne for at udrydde mæslinger i 3.verden. For hver ca. 7 kr. kan vi vaccinere et barn - og dermed måske redde dets liv.

 

Se også denne lille video: (klik på linket)

https://www.youtube.com/watch?v=7QRFWSYVKKw

Hvorfor Sct. Clemens

Klubbens logo viser Sankt Clemens anker. Sankt Clemens led martyrdøden i Sortehavet - efter en legende - bundet til et anker. Sankt Clemens er derfor naturligt blevet søfarendes skytshelgen og fik ankeret som attribut. I Danmark er Sankt Clemens skytshelgen for Aarhus og hans anker kan ses på byens domkirketårn. 

 

 

 

 

 

 

 

Interesseret - bliv Lions

I Lions er vi frivillige, der ses 2 klubaftener om måneden. Vi begynder med at spise sammen. Din deltagelse i klubbens liv sker efter formåen og tid.

Alle kan blive medlem. Kontingentet ligger på 1.500 kr. pr. år.

Du vil opleve spændende
aktiviteter kombineret med
et godt kammeratskab.

Se mere på frivillig i Lions

 

 

        
Hjælp os med at hjælpe!

Bliv venner af vores klub! Hjælp os, når vi har travlt med kræmmermarked, kunstudstilling osv. En time eller en hel dag...skriv til os. Mail