Støtte til gode formål

Donationer 2023-24

Her er de projekter - ofte drevet af frivillige - som klubben har
støttet. Omkring 75 % af vores donationer går til lokale formål. 

Dertil kommer donationer i form af naturalier fra
madindsamlingen ved Kvickly, Åbyhøj og Viby op til jul.

Donationer 
 

YCE rejseomkostninger mv. - ansøgning for 2 personer

Museum Overtacci

Folkehuset Skelager

Reden Aarhus

Trygfondens Familiehus i Skejby

Juleprojekt ensomme ældre

Køb af ladcykel - til børn på Skejby

North Sea Lions, projekt i Ghana

Lions Katastrofehjælp

SIFSgården - Udflugt for ældre - havnerundfart

Sindets dag i Aarhus

Kræftsyge børn på AU - årlige tur til Djurs Sommerland

Julehjælpsudvalget – små 100 julehjælpskurve

Lions Kollegiet - nu Lions Neuro Center

CSM Center for seksuelt misbrugte, Aarhus

Mod Misbrug: Vandflasker på sidste skoledag

 

 
 

 

 

Klubben støtter Lions ungdomsudveksling i år med 2 udsendte unge