Udvalg

Klubbens udvalg

Med klubbens mange aktivieteter er det nødvendigt med faglige udvalg

til at planlægge aktiviteten og lede gennemførelsen. P.t. er flg. udvalg aktive:

Kræmmermarked

Donation

Madindsamling

Aktivitet ældre/unge

Julehjælp

Alletiderskunst

Fest og klubarrangementer

PR og markedsføring

Misbrug, Mæslinge 

Internationale relationer fx. ungdomsudveksling.

 

 

 

Klubben på besøg på nye AUH lige inden indflytning
- et klubarrangement